Meteen naar de inhoud

Coalitie tegen bodemdaling; het nieuwe ‘Polderen’?

Van januari 2016 tot en met juni 2016 heb ik stage gelopen bij waterkennisinstituut
Deltares in Delft en Utrecht. Tijdens deze stage heb ik onder andere onderzoek gedaan
naar kansrijke maatregelen voor de bodemdalingsproblematiek in de binnenstad
van Gouda. In Gouda bestaat er sinds een paar jaar namelijk een zogenoemde
‘Coalitie’. Deze ‘Coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem’ is een samenwerkingsverband
tussen 9 publieke en private bedrijven, welke allen hun belang hebben bij een
concrete oplossing voor de bodemdaling in de (binnen)stad van Gouda en daarom ook
de wil hebben uitgesproken de bodemdaling écht gezamenlijk aan te pakken. Binnen
deze ‘Coalitie’ is Deltares een kennispartner. Omdat er private en publieke partijen
in de Coalitie zitten was het doel dat de onderzochte kansrijke maatregelen niet alleen
van technische aard zijn, maar ook zeker gericht zijn op de governance kant ervan.
Deze beide kanten werden vooral belicht door praktijkvoorbeelden uit andere bodemdalingsgebieden in Nederland.