Meteen naar de inhoud

Samenwerken aan bodembiodiversiteit

Lotte (links) en Marleen (rechts) met hun gedeelde passie voor bodem, voor het bodemmuseum op de Wageningen Campus. Foto gemaakt door Amy Veenendaal (Bodemkundige bij TAUW).

Eén theelepel grond bevat meer levende organismen dan er mensen op aarde zijn. Een gezonde bodem bevat per hectare wel tonnen aan bodemleven, zoals schimmels, bacteriën, pissebedden. Een divers bodemleven is essentieel voor de bodemvruchtbaarheid, de weerbaarheid van de bodem (tegen ziektes en plagen), de reiniging van de bodem (door bijvoorbeeld bacteriën), het reguleren van de nutriëntenkringlopen en het verzorgen van een goede bodemtextuur voor plantengroei en waterinfiltratie. Om bodembiodiversiteit te beschermen en de veranderingen in het bodemleven goed in beeld te brengen is samenwerking tussen vele vakgebieden zoals bodem en ecologie noodzakelijk.

Wij zijn actief op zoek naar het raakvlak tussen de bodem en ecologie binnen projecten. Daarbij is het belangrijk om verbinding te zoeken met collega’s uit verschillende vakgebieden; het bodemleven heeft immers raakvlak met vele verschillende disciplines, zoals bodemchemie, natuurbeheer en ecohydrologie.
Door met diverse collega’s kennis te maken en te spreken over bodembiodiversiteit, ontstaan er steeds meer kansen om de verbinding tussen bodem en ecologie
op te nemen in projecten. Zo werken we binnenkort samen aan een project waarbij we bodemeigenschappen gaan verbinden aan de ecologie om tot mogelijkheden voor natuurherstel te komen. Deze kans is ontstaan door het uitwisselen van onze interesses en ideeën tijdens een kennismakingsgesprek.

Ook vestigen we binnen Witteveen+Bos dit jaar bedrijfsbreed extra aandacht op het behoud van biodiversiteit. Als adviseurs kunnen we samen het verschil maken bij de herinrichting van het landschap, waarbij we steeds vaker mét de natuur werken en het natuurlijke systeem de basis is.

Biodiversiteit wordt dit jaar verder geïntegreerd in één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos ‘Ontwerp met de natuur’. Hierbij wordt in een project gebruik gemaakt van natuurlijke processen om het ontwerp te versterken.

We hopen dat we vakgenoten kunnen inspireren om het raakvlak tussen bodem en ecologie op te zoeken. Door op zoek te gaan naar kansen om bodembiodiversiteit steeds meer te betrekken in projectvoorstellen kunnen we dit samen steeds verder uitzoeken en toepassen in de projecten. Het is voor deze projecten mogelijk gunstig om samen te werken met kennisinstanties zoals universiteiten, om zo de nieuwste kennis direct toe te kunnen passen.

We weten zeker dat er nog grote stappen gezet kunnen worden in het integreren van bodembiodiversiteit in ruimtelijke ontwikkeling, laten we daar samen aan beginnen!

Lotte Mathu & Marleen Ursem

Dit artikel verscheen eerder in Bodem 3 | juni 2021